தமிழ் வெள்ளைப்பூண்டு யின் அர்த்தம்

வெள்ளைப்பூண்டு

பெயர்ச்சொல்