தமிழ் வெளிப்பாடு யின் அர்த்தம்

வெளிப்பாடு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (எண்ணம், உணர்வு முதலியவற்றை) வெளிப்படுத்துவது அல்லது வெளியிடுவது.

  ‘கவிதை கவிஞனின் எண்ண வெளிப்பாட்டுச் சாதனம்’
  ‘உணர்வுகளின் வெளிப்பாடாக அங்க அசைவுகள் ஏற்படுகின்றன’
  ‘வாழ்க்கை அனுபவத்தின் வெளிப்பாடுகளே பழமொழிகள்’
  ‘இதை அவருடைய சாமர்த்தியத்தின் வெளிப்பாடாகவே நினைக்கிறேன்’
  ‘எண்ணங்களின் வெளிப்பாடு மொழி எனலாம்’

 • 2

  (குறிப்பிட்ட உணர்ச்சி, தன்மை, போக்கு போன்றவற்றை) வெளிப்படுத்துவதாக இருப்பது.

  ‘நாங்கள் தேர்தலில் அடைந்திருக்கும் வெற்றி எங்கள்மீது மக்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடு’
  ‘இன்றைய பண்பாட்டு மாற்றங்கள் உலகமயமாதலின் வெளிப்பாடு ஆகும்’

 • 3

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இருக்கும் இடத்தை விட்டு வெளியில் வரும் செயல்.

  ‘சில நாட்களாக அவளின் வெளிப்பாட்டைக் காணவில்லை’
  ‘ஊரில் அடி வாங்கியதிலிருந்து அவனுடைய வெளிப்பாடு குறைவாக இருக்கிறது’