தமிழ் வெளிவர்த்தகம் யின் அர்த்தம்

வெளிவர்த்தகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரு நாடுகளுக்கு அல்லது பிரதேசங்களுக்கு இடையே நடைபெறும் வர்த்தகம்.