தமிழ் வெளிவிவகாரம் யின் அர்த்தம்

வெளிவிவகாரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு