தமிழ் வேகப்பந்து யின் அர்த்தம்

வேகப்பந்து

பெயர்ச்சொல்