தமிழ் வேட்டைப்பல் யின் அர்த்தம்

வேட்டைப்பல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கோரைப்பல்.