தமிழ் வேதக்காரர் யின் அர்த்தம்

வேதக்காரர்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு கிறித்தவர்.

    ‘எங்கள் தெருவில் வேதக்காரர்கள் நிறைய பேர் குடியிருக்கிறார்கள்’