தமிழ் வேதாகமம் யின் அர்த்தம்

வேதாகமம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு