தமிழ் வேதியர் யின் அர்த்தம்

வேதியர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    பங்குத் தந்தையுடன் இணைந்து உபதேசப் பணிகளில் ஈடுபடுபவர்.