தமிழ் வேந்தன் யின் அர்த்தம்

வேந்தன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அரசன்; மன்னன்.