தமிழ் வேர்க்கடலை யின் அர்த்தம்

வேர்க்கடலை

பெயர்ச்சொல்