தமிழ் வேலைசெய் யின் அர்த்தம்

வேலைசெய்

வினைச்சொல்-செய்ய, -செய்து

 • 1

  (இயந்திரம் முதலியவை) இயங்குதல்.

  ‘கணிப்பொறி வேலை செய்யும் விதத்தைப் பற்றி எளிய தமிழில் அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார்’
  ‘மூன்று நாட்களாகத் தொலைபேசி வேலைசெய்யவில்லை’

 • 2

  (மருந்து போன்றவை) குறிப்பிட்ட விளைவை ஏற்படுத்துதல் அல்லது பலனைத் தருதல்.

  ‘அரை மணி நேரத்துக்கு முன்பு குடித்த மருந்து இப்போதுதான் வேலைசெய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறது’