தமிழ் வைக்கோல் யின் அர்த்தம்

வைக்கோல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மணிகள் நீக்கப்பட்டு உலர்த்திய நெற்பயிரின் காய்ந்த தாள்.