தமிழ் வைகுண்டம் யின் அர்த்தம்

வைகுண்டம்

பெயர்ச்சொல்

சமூக வழக்கு
  • 1

    சமூக வழக்கு
    திருமால் இருக்கும் உலகம்.

  • 2

    சமூக வழக்கு
    சொர்க்கம்.