தமிழ் வைணிகர் யின் அர்த்தம்

வைணிகர்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    வீணை வாசிப்பதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்.