தமிழ் வைபோகம் யின் அர்த்தம்

வைபோகம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு