தமிழ் ஷட்ஜம் யின் அர்த்தம்

ஷட்ஜம்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    ஏழு ஸ்வரங்களில் முதல் ஸ்வரமான ‘ச’வைக் குறிப்பது.