தமிழ் ஷ்ரிலஷ்ரி யின் அர்த்தம்

ஷ்ரிலஷ்ரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சைவ மடாதிபதிகளின் பட்டம்.