தமிழ் ஸ்தாபகர் யின் அர்த்தம்

ஸ்தாபகர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (ஒன்றை) நிறுவியவர் அல்லது தோற்றுவித்தவர்.