தமிழ் ஸ்தாயி யின் அர்த்தம்

ஸ்தாயி

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    ஒலி விஸ்தாரத்தில் ஏழு ஸ்வரங்களைக் கொண்ட ஒரு பகுதி.