தமிழ் ஸ்திரீ யின் அர்த்தம்

ஸ்திரீ

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பெண்.