தமிழ் ஸ்நேகிதி யின் அர்த்தம்

ஸ்நேகிதி

பெயர்ச்சொல்