தமிழ் ஸ்வரம் யின் அர்த்தம்

ஸ்வரம்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    இசைக்கு அடிப்படையான ஏழு ஒலிகளுள் ஒன்று.