தமிழ் ஸ்தம்பம் யின் அர்த்தம்

ஸ்தம்பம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தூண்; கம்பம்.

  • 2

    அருகிவரும் வழக்கு கொடிமரம்.