தமிழ் ஹக் யின் அர்த்தம்

ஹக்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    உண்மை.