தமிழ் ஹஜ் யின் அர்த்தம்

ஹஜ்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    மெக்கா, மெதினாவிற்கு மேற்கொள்ளும் புனிதப் பயணம்.