தமிழ் ஹாஜி யின் அர்த்தம்

ஹாஜி

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    ஹஜ் பயணத்தை நிறைவேற்றியவர்.