தமிழ் அண்டம் யின் அர்த்தம்

அண்டம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிரபஞ்சம்.

  • 2

    உயிரியல்
    முட்டை.