தமிழ் கரிச்சான் யின் அர்த்தம்

கரிச்சான்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சற்று நீண்டிருக்கும், பிளவுபட்ட வாலைக் கொண்ட கரிய நிறப் பறவை.