தமிழ் சகலபாடி யின் அர்த்தம்

சகலபாடி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சகலர்.