தமிழ் அஃது யின் அர்த்தம்

அஃது

பிரதிப்பெயர்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அது.

    ‘அவரை ஒரு சிந்தனாவாதி என்று சொல்லலாம். அஃது மிகையன்று’