தமிழ் அகராதியியல் யின் அர்த்தம்

அகராதியியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அகராதிகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது குறித்த துறை.