தமிழ் அசக்கு யின் அர்த்தம்

அசக்கு

வினைச்சொல்அசக்க, அசக்கி

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு லேசாக அசைத்தல்.