தமிழ் அச்சுக்குடம் யின் அர்த்தம்

அச்சுக்குடம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வண்டியின் பார்.

    ‘அச்சுக்குடம் உடைந்து வண்டியிலிருந்து கீழே விழுந்துவிட்டார்’