தமிழ் அச்சுப்பிழை யின் அர்த்தம்

அச்சுப்பிழை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அச்சிடும்போது நேரிடும் எழுத்து மாற்றம், எழுத்து விடுபடுதல் முதலிய தவறுகள்.