தமிழ் அடக்கம் யின் அர்த்தம்

அடக்கம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

 • 1

  தன்னை முதன்மைப்படுத்திக்கொள்ளாத தன்மை; பணிவு.

  ‘அவர் அதிகம் பேசாத அடக்கமான பேர்வழி’
  ‘அவர் சொன்னதை அடக்கமாகக் கேட்டுக்கொண்டான்’
  ‘ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு அவர் அடக்கமாக இருக்கிறார்’

 • 2

  வெளியே தெரியாதபடி உள்ளடங்கி அமைந்திருத்தல்.

  ‘வீட்டுக்குள் இப்படி ஒரு அடக்கமான கட்டு இருப்பது பலருக்குத் தெரிந்திருக்காது’

 • 3

  அளவில் சிறியது; பயன்படுத்துவதற்கு வசதியானது.

  ‘தீப்பெட்டி மாதிரி அடக்கமான வீடு’

 • 4

  உட்படுதல்.

  ‘எல்லாச் செலவும் இதில் அடக்கம்’

 • 5

  பிணத்தைப் புதைக்கும் சடங்கு.

  ‘அம்மாவின் அடக்கம் நடந்து முடிந்த பிறகுதான் தம்பி ஊரிலிருந்து வந்து சேர்ந்தான்’

 • 6

  அடக்க விலை.

  ‘அடக்கமே எனக்கு எழுபது ரூபாய் ஆகிறது. அதற்கும் குறைத்து நான் விற்க முடியுமா?’