தமிழ் அடாப்பழி யின் அர்த்தம்

அடாப்பழி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அபாண்டமான பழி; வீண் பழி.