தமிழ் அடிக்கயல் யின் அர்த்தம்

அடிக்கயல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உடைத்த தேங்காயின் இரு மூடிகளில் கண் இல்லாத பகுதி.