தமிழ் அடிப்படைக் கல்வி யின் அர்த்தம்

அடிப்படைக் கல்வி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அடிப்படை எழுத்தறிவையும் எண்ணறிவையும் அளிக்கும் கல்வி.