தமிழ் அடுத்தவன் யின் அர்த்தம்

அடுத்தவன்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தன்னைச் சார்ந்தவன் அல்லாத மூன்றாவது ஆள்.

    ‘அடுத்தவன் பணத்தை இஷ்டப்படி செலவழிக்க முடியுமா?’