தமிழ் அடைந்துகிட யின் அர்த்தம்

அடைந்துகிட

வினைச்சொல்-கிடக்க, -கிடந்து

  • 1

    (வெளியே செல்லாமல்) வெளியாரின் பார்வையில் படாமல் எப்போதும் ஒரே இடத்தில் இருத்தல்.

    ‘ஊரிலிருந்து வந்தவன் அறைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடந்தான்’
    ‘படித்த பெண்கள் வேலைக்குப் போகாவிட்டால் வீட்டிலேயே அடைந்துகிடக்க வேண்டியதுதான்’
    ‘இவ்வளவு படித்துவிட்டு எனக்கு வீட்டில் அடைந்துகிடக்க விருப்பமில்லை’