தமிழ் அண்டா யின் அர்த்தம்

அண்டா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அகன்ற வாயும் அதே அளவிலான அடிப்பாகமும் உடைய பெரிய பாத்திரம்.