தமிழ் அண்ணன் யின் அர்த்தம்

அண்ணன்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  உடன்பிறந்த ஆண்களில் தனக்கு மூத்தவன்/உறவு முறையிலான சகோதரர்களில் தனக்கு மூத்தவன்.

  ‘இவர் என் சொந்த அண்ணன்’
  ‘அவர் என் ஒன்றுவிட்ட அண்ணன்’

 • 2

  வயதில் சற்று மூத்த ஆணை மரியாதையுடன் அழைக்க அல்லது குறிப்பிடப் பயன்படுத்தும் சொல்.

  ‘இந்தப் புத்தகத்தைப் பக்கத்து வீட்டிலிருக்கும் பாபு அண்ணனிடம் கொடுத்துவிடு’