தமிழ் அணுமின் உலை யின் அர்த்தம்

அணுமின் உலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மின்சாரம் தயாரிக்கப் பயன்படும் அணு உலை.