தமிழ் அணு உலை யின் அர்த்தம்

அணு உலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அணுசக்தியை உற்பத்தி செய்யும் சாதனம்.