தமிழ் அண்டசராசரம் யின் அர்த்தம்

அண்டசராசரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு