தமிழ் அநித்தியம் யின் அர்த்தம்

அநித்தியம்

பெயர்ச்சொல்-ஆன

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    நிலையற்றது.