தமிழ் அனுபல்லவி யின் அர்த்தம்

அனுபல்லவி

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    கீர்த்தனையின் இரண்டாவது உறுப்பு.