தமிழ் அபகாரம் யின் அர்த்தம்

அபகாரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தீங்கு; கெடுதல்.

    ‘உபகாரம் செய்தவருக்கு அபகாரம் செய்வதா?’