தமிழ் அப்பன் யின் அர்த்தம்

அப்பன்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  பேச்சு வழக்கு தந்தை.

  ‘அப்பன், ஆத்தாள் இல்லாத அநாதை என்று என்னை நினைத்துவிட்டாயா?’

 • 2

  இறைவனைக் குறிக்கும்போது தந்தை என்று பொருள்படும் சொல்.

  ‘இறைவா! எல்லா உயிருக்கும் அம்மையும் அப்பனும் நீயல்லவா?’
  ‘அப்பனே முருகா! என்னைக் காப்பாற்று’

 • 3

  (ஒருவருக்குச் சவால் விடுவது போன்ற சூழலில்) குறிப்பிடப்படுபவரைவிடத் திறமையானவர்.

  ‘என்னை வெல்ல உன் அப்பனாலும் முடியாது’
  ‘அவன் எல்லோருக்கும் அப்பன்; ஏமாற்றி விட்டுப் போய்விடுவான்’